Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Ogrodów Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej

Wyszukiwanie zaawansowane

Rejestr umów

Numer Wartość netto PLN Wartość brutto PLN Przedmiot umowy Data zawarcia Podmiot Początkowa data obowiązywania Końcowa data obowiązywania Rodzaj umowy Pracownik / Komórka organizacyjna Wartość faktury PLN Wysokość współfinansowania Finansowana ze środków UE Informacje uzupełniające Skan umowy
Umowa 47 000,00 57 810,00 Obsługa techniczna imprezy w zakresie wynajmu oświetlenia i nagłośnienia wraz z realizacją, wynajem telebimu o wym. 5 x 3m z realizacją 2024-05-09 Impresariat Koncertowy Rafał Purzycki 2024-05-18 2024-05-19 umowa o świadczenie usług Żaneta Guźniczak 57810 0,00 nie brak NIE
Umowa 1 200,00 1 476,00 Udostępnianie Systemu e-URZĄD www.wlektronicznysamorząd.pl w skład którego wchodzi BIP wraz z modułami. 2024-04-30 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa ALFA Sp. z o.o. 2024-05-01 2025-04-30 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 1476 0,00 nie brak NIE
UKO/BP/SS/8531526756/2024/1 0,00 0,00 Usługa kompleksowa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi dystrybucji 2024-03-25 ENEA spółka akcyjna 2024-03-25 2024-12-31 umowa o świadczenie usług Piotr Lewandowski 0 0,00 nie grupa taryfowa C21 538,70/MWh NIE
17/2024 48 000,00 59 040,00 Wykonanie przez zespół Kamil Bednarek programu artystycznego trwającego 60 plus bisy. 2024-05-06 Impresariat Koncertowy Rafał Purzycki 2024-05-18 2024-05-18 umowa o świadczenie usług Żaneta Guźniczak 59040 0,00 nie brak NIE
16/2024 27 935,00 34 360,05 Realizacja występu zespołu MIG 2024-05-08 Impresariat Koncertowy Rafał Purzycki 2024-05-18 2024-05-18 umowa o świadczenie usług Żaneta Guźniczak 34360.05 0,00 nie brak NIE
11/2024 87 723,57 107 900,00 Opracowanie projektu, wykonanie, montaż i aranżacja formikarium, insektariów i inkubatora dla motyli oraz zakup zwierząt do ekspozycji oraz przeszkolenie pracowników w obiekcie Oranżeria na potrzeby prowadzonej działalności 2024-04-05 ART DECHO Łukasz Sułkowski 2024-04-05 2024-08-16 umowa o świadczenie usług Izabela Kolańczyk 107900 0,00 nie wynagrodzenie w transzach : ETAP I - 5400 zł, ETAP II - 48650 zł, ETAP III - 44440 zł NIE
8/2024 95 952,30 118 021,33 "Modernizacja wentylacji w kuchni Pałacowej na potrzeby prowadzonej działalności przez Ogrody Przelewice" 2024-03-13 Wentylacja Klimatyzacja Stefan Żok 2024-03-13 2024-03-31 umowa o świadczenie usług Izabela Kolańczyk 118021.33 0,00 nie brak NIE
5/2024 18 000,00 22 140,00 Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pod roboczą nazwą "EduPractice RES/OZE" do naboru INT03/2023 Priorytet 3(CS 4.2 i 4.6) 2024-02-29 Prime Consulting sp. z o.o. sp.k. 2024-02-29 2024-12-31 umowa o świadczenie usług Izabela Kolańczyk 22140 0,00 nie brak NIE
12/2024 5 483,73 6 765,00 Stworzenie strony internetowej dla instytucji Ogrody Przelewice 2024-04-09 Remedy - Brand 2024-04-09 2024-06-01 umowa o świadczenie usług Katarzyna Karbowiak 3382.50 0,00 nie płatność w dwóch równych transzach NIE
UmPl/24/0005 8 700,00 8 700,00 Zorganizowanie 1 stanowiska w ramach prac interwencyjnych 2024-01-30 Powiat Pyrzycki - Powiatowy Urząd Pracy 2024-02-01 2024-07-31 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 8700 0,00 nie brak NIE
4/2024 0,00 0,00 Świadczenie usług zabezpieczenia medycznego podczas imprez w roku 2024 2024-02-29 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 2024-05-01 2024-12-31 umowa o świadczenie usług Żaneta Guźniczak 0 0,00 nie Zamawiający poniesie koszty zgodnie z cennikiem, który jest załącznikiem do umowy: 800 zł/h - zesp. z lek, 350zł/h - zesp. b/lek, 150zł/h - patrol med.l, 900 zł/h - punkt medyczny, 200 zł/h - koord.med. NIE
1A/2024 10 000,00 12 300,00 Wykonanie projektu posadowienia rzeźby Michała Batkiewicza "Nadzieja" 2024-01-08 Maple Spółka z o.o. 2024-01-08 2024-03-11 umowa o świadczenie usług Izabela Kolańczyk 12300 0,00 nie brak NIE
1B/2024 21 960,00 27 010,80 Wykonanie projektu kuchni budynku pałacu na potrzeby funkcjonowania instytucji 2024-01-08 Maple Spółka z o.o. 2024-01-08 2024-03-01 umowa o świadczenie usług Izabela Kolańczyk 27010.80 0,00 nie brak NIE
1/2024 70 000,00 86 100,00 Dzierżawa części terenu znajdującego się na działce nr 9/50 i 9/51 z przeznaczeniem na miejsce magazynowania i składowania materiałów i odpadów budowlanych oraz sprzętu i urządzeń 2024-01-03 Expert Sp. z o.o. 2024-01-03 2024-07-31 umowa dzierżawy Artur Raczyński 12300 0,00 nie brak NIE
16/KFS/2024 11 920,00 11 920,00 Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2024-03-21 Powiat Pyrzycki - Powiatowy Urząd Pracy 2024-03-21 2024-12-31 umowa o finansowanie Małgorzata Piotrowska 11920 0,00 nie brak NIE
9/2024 48 000,00 48 000,00 Działania artystyczne oraz wieczorny spektakl plenerowy 2024-03-18 Teatr AKT 2024-03-18 2024-05-26 umowa o świadczenie usług Katarzyna Karbowiak 48000 0,00 nie brak NIE
UmPl/24/0018 17 400,00 17 400,00 Zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - 1 stanowisko 2024-03-19 Powiat Pyrzycki - Powiatowy Urząd Pracy 2024-03-22 2024-09-21 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 17400 0,00 nie brak NIE
UmPl/24/0017 8 700,00 8 700,00 Organizacja zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - 2 stanowiska 2024-03-19 Powiat Pyrzycki - Powiatowy Urząd Pracy 2024-03-22 2024-09-21 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 8700 0,00 nie brak NIE
3/2024 53 200,00 65 436,00 Wykonanie koncepcji zagospodarowania i aranżacji wnętrza budynku dawnej stajni w kompleksie Folwarku Przelewice z przeznaczeniem na obiekt edukacyjny tzw. Eksperymentatorium, poświęconego energii odnawialnej w ramach instytucji Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej 2024-02-22 TENTA Architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2024-02-22 2024-04-15 umowa o świadczenie usług Izabela Kolańczyk 65436 0,00 tak Wynagrodzenie płatne w trzech ratach: Etap I - 60 % ceny umownej, Etap II - 20 % ceny i Etap III - 20 % NIE
7/2024 16 200,00 19 926,00 Produkcja i emisja spotów reklamowych, sponsoring audycji i publikacje na stronie internetowej 2024-03-11 Twoje Radio sp. z o.o. 2024-04-01 2024-12-31 umowa o świadczenie usług Katarzyna Karbowiak 2214 0,00 nie brak NIE
Umowa 4 800,00 5 904,00 Usługi świadczone drogą elektroniczną związane z korzystaniem z Platformy eZamawiający 2024-02-22 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 2024-02-25 2025-02-24 umowa o świadczenie usług Izabela Kolańczyk 5904 0,00 nie brak NIE
Umowa o świadczenie pomocy prawnej 82 800,00 101 844,00 Pomoc prawna w ramach realizacji zadania pn "Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą" 2024-01-02 JERZYKOWSKI I WSPÓLNICY RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2024-01-01 2024-12-31 umowa o świadczenie usług Artur Raczyński 8487 0,00 nie brak NIE
64/2023 1 667,00 20 004,00 Promocja marki: Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej 2023-12-28 MANUFAKTURA360 Ryszard Tański 2024-01-01 2024-12-31 umowa o świadczenie usług Katarzyna Karbowiak 1667 0,00 tak brak NIE
63/2023 33 600,00 41 328,00 Świadczenie stalej obsługi prawnej 2023-12-15 Konsorcjum radcy prawnego Sebastiana Wojciechowskiego 2024-01-01 2024-12-31 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 3444 0,00 tak brak NIE
62/2023 24 000,00 29 520,00 Świadczenie usług informatycznych 2023-12-11 Usługi Informatyczne Maciej Konieczka 2024-01-01 2024-12-31 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 2460 0,00 tak brak NIE
69/RF/2023/RODO 2 800,00 3 416,00 Opieka z zakresu danych osobowych 2023-12-11 MW LIBRA z.o.o sk 2024-01-01 2024-12-31 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 3416 0,00 nie brak NIE
61/2023 48 982,93 60 249,00 Zakup wraz z dostawą wyposażenia AGD/RTV na potrzeby prowadzonej działalności przez Ogrody Przelewice 2023-12-05 New Life Propert Sp. z o.o. 2023-12-05 2023-12-15 umowa o świadczenie usług Izabela Kolańczyk 60249 60 249,00 tak brak NIE
60/2023 69 491,75 85 474,86 Zakup wraz z dostawą i montażem specjalistycznych mebli gastronomicznych wyposażenia kuchni w Pałacu na potrzeby prowadzonej działalności przez Ogrody Przelewice 2023-12-01 MMGASTRO Sp z o.o. 2023-12-01 2024-03-31 umowa o świadczenie usług Izabela Kolańczyk 85474.86 81 201,12 tak brak NIE
59/2023 126 174,00 155 194,02 Zakup wraz z dostawą i montażem specjalistycznych urządzeń gastronomicznych wyposażenia kuchni w Pałacu na potrzeby prowadzonej działalności przez Ogrody Przelewice 2023-12-01 MMGASTRO Sp z o.o. 2023-12-01 2024-05-31 umowa o świadczenie usług Izabela Kolańczyk 155194.02 147 434,32 tak brak NIE
58/2023 482 045,00 592 915,35 Zakup wraz z dostawą i montażem mebli na potrzeby prowadzonej działalności przez Ogrody Przelewice 2023-11-29 BENER Michał Benka 2023-12-06 2024-05-31 umowa o świadczenie usług Izabela Kolańczyk 592915.35 361 688,88 tak brak NIE
57/2023 69 200,00 74 736,00 Wykonanie prac dotyczących wykonania zabiegów pielęgnacyjnych oraz wycinek drzew 2023-11-29 AKARD Spółka z o.o. 2023-12-06 2024-05-31 umowa o świadczenie usług Joanna Śliwińska 74736 0,00 nie brak NIE
TEL000139806909 2 136,00 2 627,28 Świadczenie usługi ISDN 2023-11-06 Orange Polska Spółka Akcyjna 2023-11-06 2025-11-05 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 109.47 0,00 nie brak NIE
29A/2023/WN 11 464,00 14 100,00 Przygotowanie projektu magazynu energii w budynku spichlerza w ramach inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie historycznego folwarku w Przelewicach wraz z infrastrukturą 2023-06-20 Maple Spółka z o.o. 2023-06-20 2023-07-20 umowa o świadczenie usług Izabela Kolańczyk 14100 0,00 tak brak NIE
27A/2023/WN 79 600,00 97 908,00 Opracowanie dodatkowych programów konserwatorskich w ramach inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą 2023-06-06 Maple Spółka z o.o. 2023-06-06 2023-07-06 umowa o świadczenie usług Izabela Kolańczyk 97908 0,00 tak brak NIE
9A/2023/WN 38 560,00 47 428,80 Wykonanie obliczeń oraz dokonanie doboru nowych opraw oświetleniowych, przygotowanie projektu nowej instalacji odgromowej dla budynku pałacu, przygotowanie projektu przyłączy dla potrzeb zasilania budynku kasowego - w ramach inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą 2023-04-12 Maple Spółka z o.o. 2023-04-12 2023-05-12 umowa o świadczenie usług Izabela Kolańczyk 47428.80 0,00 tak brak NIE
8A/2023/WN 11 400,00 14 022,00 Opracowanie wytycznych: montaż systemu rejestracji czasu pracy oraz podłączenie infokiosku 2023-03-30 Maple Spółka z o.o. 2023-03-30 2023-04-30 umowa o świadczenie usług Izabela Kolańczyk 14022 0,00 tak brak NIE
56/2023 0,00 0,00 Dostarczanie opakowanych posiłków regeneracyjnych dla pracowników 2023-11-07 Spółdzielnia Socjalna "Brzoza" 2023-11-07 2026-11-06 umowa o świadczenie usług Joanna Śliwińska 0 0,00 nie wynagrodzenie ustalono w umowie 18 zł brutto za 1 posiłek, rozliczenie miesięczne NIE
55/2023 240 000,00 295 200,00 Zaprojektowanie oraz wykonanie i zamontowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej na potrzeby Ogrodów Przelewice 2023-11-07 UTAL Sp. z o.o. 2023-11-07 2026-11-06 umowa o świadczenie usług Izabela Kolańczyk 295200 0,00 tak Umowa podzielona na pięć zadań NIE
53/2023 5 000,00 6 150,00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi pracami przez ENEAA Operator w zakresie budowy stacji transformatorowej 2023-11-07 INDEKS Grzegorz Bytniewski 2023-11-07 2026-11-06 umowa o świadczenie usług Izabela Kolańczyk 6150 0,00 nie brak NIE
Umowa na świadczenie usług medycznych 0,00 0,00 Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników. 2023-11-07 Poradnia Medycyny Pracy 2023-11-07 2026-11-06 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 0 0,00 nie za każdego pracownika - 100 zł brutto NIE
54/2023 84 000,00 103 320,00 Dostarczenie dwóch pawilonów sanitarnych 2023-11-09 SMP Sp. z o.o. 2023-11-09 2023-12-14 umowa o świadczenie usług Izabela Kolańczyk 103320 0,00 nie brak NIE
52/2023/WN 10 000,00 12 300,00 Opracowanie projektu podłączenia, posadowienia toalet modułowych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu dla ich montażu 2023-10-02 Maple Spółka z o.o. 2023-10-02 2023-10-18 umowa o świadczenie usług Izabela Kolańczyk 12300 0,00 tak brak NIE
50/2023 1 200,00 1 200,00 Sprzedaż/zakup żeliwnej skrzynki pocztowej 2023-10-02 Mirosław Ostrycharz 2023-10-02 2023-10-18 umowa kupna-sprzedaży Izabela Kolańczyk 1200 0,00 nie brak NIE
81230372 6 758,00 8 312,83 Publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych 2023-10-02 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 2023-09-15 2023-09-16 umowa o świadczenie usług Żaneta Guźniczak 8312.83 0,00 nie brak NIE
51/2023 29 300,00 36 039,00 Dostawa i montaż komory chłodniczej 2023-10-10 HAZET s.c. J.Zieliński, S.Hryniewcz 2023-10-10 2023-12-15 umowa o świadczenie usług Izabela Kolańczyk 36039 0,00 tak brak NIE
43/2023 15 852,03 19 498,00 Prowadzenie działań prewencyjnych zapewniających ład i porządek podczas Dożynek Wojewódzkich 2023-09-11 Polskie Agencje Ochrony S.A. 2023-09-15 2023-09-17 umowa o świadczenie usług Żaneta Guźniczak 19498 0,00 nie brak NIE
41/2023 15 045,65 18 500,00 Darmowe przejażdżki dla uczestników Zabytkowym Powozem, pokaz młocki z wykorzystaniem zabytkowej młockarni oraz ekspozycja zabytkowych pojazdów tj.traktory, motocykle" 2023-08-28 Usługi Transportowe Leszek Nowak 2023-09-16 2023-09-17 umowa o świadczenie usług Żaneta Guźniczak 18500 0,00 nie brak NIE
42/2023 7 414,63 9 120,00 Świadczenie usług gastronomicznych oraz zakwaterowania gości na "Sympozjum z okazji 90lecia Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach" 2023-09-07 Hotel Barlinek Sp. z o.o. 2023-09-07 2023-09-08 umowa o świadczenie usług Agnieszka Wancerz 9120 0,00 nie brak NIE
49/2023 0,00 0,00 Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów 2023-09-28 ENEA spółka akcyjna 2024-01-01 2024-12-31 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 0 0,00 nie Wg umowy stawka za 1MWh - 698 zł netto NIE
40/2023 5 000,00 6 150,00 Świadczenie usługi organizacji określonych elementów wydarzenia pn: "Urodzinowa Noc Bajek" 2023-08-24 M i C Marcin Cichocki 2023-08-24 2023-09-10 umowa o świadczenie usług Agnieszka Wancerz 6150 0,00 nie brak NIE
46/2023 40 000,00 49 200,00 Wykonanie programu artystycznego przez zespół Brathanki 2023-09-12 Impresariat Koncertowy Rafał Purzycki 2023-09-16 2023-09-16 umowa o świadczenie usług Żaneta Guźniczak 49200 0,00 nie brak NIE
47/2023 17 000,00 17 000,00 Autorska realizacja dźwięku oraz reżyseria koncertu z udziałem zespołu MEJK 2023-09-12 Impresariat Koncertowy Rafał Purzycki 2023-09-16 2023-09-16 umowa o świadczenie usług Żaneta Guźniczak 17000 0,00 nie brak NIE
48/2023 18 000,00 18 000,00 Wykonanie autorskie realizacji dźwięku Rafała Purzyckiego z reżyserią koncertu z udziałem Zespołu Piękni i Młodzi Dawid Narożny 2023-09-12 Impresariat Koncertowy Rafał Purzycki 2023-09-16 2023-09-16 umowa o świadczenie usług Żaneta Guźniczak 18000 0,00 nie brak NIE
45/2023 49 772,36 61 220,00 Obsługa techniczna Dożynek Wojewódzkich w zakresie wynajmu oświetlenia, nagłośnienia wraz z realizacją oraz telebimu. 2023-09-11 Impresariat Koncertowy Rafał Purzycki 2023-09-15 2023-09-17 umowa o świadczenie usług Żaneta Guźniczak 61220 0,00 nie brak NIE
44/2023 4 300,00 4 300,00 Obsługa konferansjerska podczas Dożynek Wojewódzkich 2023-09-11 MANUFAKTURA360 Ryszard Tański 2023-09-16 2023-09-17 umowa o świadczenie usług Magdalena Soska 4300 0,00 nie brak NIE
37/2023 8 130,08 10 000,00 Wystawienie stanowiska z nieodpłatną degustacją wyrobów z dziczyzny podczas Dożynek Wojewódzkich 2023-08-18 Koło Łowieckie 2023-09-16 2023-09-17 umowa o świadczenie usług Żaneta Guźniczak 10000 0,00 nie brak NIE
36/2023 2 032,52 2 500,00 Wsparcie finansowe wydarzenia "Urodzinowa Noc Bajek" 2023-08-18 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 2023-09-09 2023-09-09 umowa o sponsoring Kamila Bednarska 2500 0,00 nie brak NIE
35/2023 4 065,41 5 000,00 Wsparcie finansowe wydarzenia "Ogólnopolskie Sympozjum z okazji 90-lecia Ogrodu Dendrologicznego" 2023-08-11 Pomerania Brokers Sp. z o.o. 2023-09-08 2023-09-08 umowa o sponsoring Kamila Bednarska 5000 0,00 nie brak NIE
34/2023 2 500,00 2 500,00 Formalne uregulowanie współpracy 2023-08-11 Ludowy Klub Sportowy "Wicher Przelewice" 2023-08-11 2025-08-10 umowa o sponsoring Kamila Bednarska 2500 0,00 nie brak NIE
OSiR.2013.38.2023 612,00 752,76 Wynajem barierek ochronnych zaporowych 2023-08-11 Gmina Pyrzyce/Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2023-09-15 2023-09-18 umowa najmu Przemysław Maciąg 752.76 0,00 nie brak NIE
39/2023 1,50 1,85 Dzierżawa części terenu znajdującego się na działce 9/50 i 9/51 2023-08-18 Expert Sp. z o.o. 2023-08-18 2023-12-31 umowa dzierżawy Artur Raczyński 1000 0,00 nie czynsz dzierżawny 1,50 zł netto za 1 m2 * ilość dni w miesiącu * powierzchnia zajmowanego placu w m2 NIE
38/2023 813,01 1 000,00 Najem namiotu z wyposażeniem 2023-08-18 Janusz Wójtowicz 2023-09-02 2023-09-02 umowa najmu Agnieszka Wancerz 1000 0,00 nie brak NIE
229/WRiR-IV/08/23 3 681,78 4 750,00 najem namiotów, wyposażenia oraz świadczenia usługi gastronomicznej w celu zorganizowania XXII edycji konkursu pn. Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów 2023-08-23 Województwo Zachodniopomorskie 2023-08-25 2023-08-26 umowa o świadczenie usług Magdalena Soska 4750 0,00 nie brak NIE
33/2023 48 900,00 60 147,00 Dostawa i montaż nowego wkładu kominowego oraz nowego kominka z kompletnym wykończeniem oraz jego uruchomieniem. 2023-08-08 Jerzy Głębocki 2023-08-08 2023-12-10 umowa o świadczenie usług Izabela Kolańczyk 60147 0,00 tak brak NIE
31/2023/WN 121 800,00 149 814,00 Opracowanie wielobranżowych projektów dla Dworu znajdującego się na terenie Folwarku w Przelewicach 2023-07-24 Maple Spółka z o.o. 2023-07-24 2023-08-31 umowa o świadczenie usług Izabela Kolańczyk 149814 0,00 tak brak NIE
30/2023/WN 49 000,00 60 270,00 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wielobranżowego projektu z zestawieniem kosztów nowej instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii o mocy ok.35 kWp dla budynku Spichlerza znajdującego się w zabytkowym folwarku w Przelewicach 2023-06-23 Maple Spółka z o.o. 2023-08-23 2023-08-31 umowa o świadczenie usług Izabela Kolańczyk 60270 0,00 tak brak NIE
32/2023 240 000,00 295 200,00 Najem pomieszczeń na działalność gastronomiczną 2023-08-01 Dall Rudyński Sp.K. 2023-08-01 2033-07-31 umowa najmu Izabela Kolańczyk 2460 0,00 nie dodatkowe opłaty związane z uzytkowaniem przedmiotu: energia elektryczna, woda, gaz, wywóz nieczystości inne , dodatkowy czynsz najmu zmienny w wysokości 8% z osiągniętych całkowitych przychodów NIE
8/2023 4 593,50 5 650,00 Sporządzenie projektów i dokumentacji dla inwestycji "Przechowalnia i suszarnia ziół i nasion Ogrody Przelewice" 2023-03-24 U Maciejowej Maciej Szymanowski 2023-03-24 2023-04-21 umowa o świadczenie usług Joanna Śliwińska 5650 0,00 nie brak NIE
28/2023 7 317,10 9 000,00 Współorganizacja wydarzenia pod nazwą "Dni Ekologii" 2023-06-07 Polski Związek Łowiecki - Zarząd Okręgowy w Szczecinie 2023-06-16 2023-06-18 umowa o współorganizację Przemysław Maciąg 9000 0,00 nie brak NIE
29/2023 6 504,20 8 000,00 Usługa utrzymania czystości i porządku ścieżki dendrologicznej we Wrzosowie 2023-06-20 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskiem 2023-06-20 2023-12-31 umowa o świadczenie usług Joanna Śliwińska 8000 0,00 nie ustalona stawna 40 zł za osobogodzinę przy 200 osobogodzinach dla całej umowy NIE
19/2023 128,00 157,44 Dzierżawa części działki z przeznaczeniem pod uprawę warzyw i krzewów oraz część budynku gospodarczego 2023-04-27 Mieczysław Radziszewski 2023-04-27 2024-04-30 umowa dzierżawy Izabela Kolańczyk 157.44 0,00 nie dodatkowo czynsz 87,95 zł netto miesięcznie za budynek gospodarczy i grunt pod garaż NIE
25/2023/WN 6 000,00 7 380,00 Dzierżawa terenu celem prowadzenia działalności gastronomicznej 2023-05-16 Lawenda Grzegorz Gliszczyński 2023-05-16 2023-10-31 umowa dzierżawy Izabela Kolańczyk 1230 0,00 nie opłaty dodatkowe związane z użytkowaniem przedmiotu( energia, woda, wywóz nieczystości i inne) wg cennika i wskazań liczników NIE
24/2023/1 231,00 284,13 Dzierżawa części działki z przeznaczeniem pod uprawę warzyw i krzewów oraz części budynku gospodarczego 2023-05-12 Urszula Malczyk 2023-05-12 2024-04-30 umowa dzierżawy Izabela Kolańczyk 284.13 0,00 nie dodatkowo czynsz 65,78 zł netto miesięcznie za budynek gospodarczy NIE
20/2023 286,26 352,10 Dzierżawa części działki z przeznaczeniem pod uprawę warzyw i krzewów oraz część budynku gospodarczego 2023-04-27 Grażyna i Tadeusz Baran 2023-05-01 2024-04-30 umowa dzierżawy Izabela Kolańczyk 352.10 0,00 nie dodatkowo czynsz 80,90 zł miesięcznie za budynek gospodarczy NIE
umowa 28 552,85 35 120,00 Kompleksowa obsługa Zebrania Delegatów Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów 2023-03-27 PW "Alma" Danuta Piechocka Kamila Piechocka s.c. 2023-05-19 2023-05-20 umowa o świadczenie usług Agnieszka Wancerz 35120 0,00 nie brak NIE
AB 20704 6 686,48 8 224,34 Usługa dostawy i montażu stolarki budowlanej 2023-05-05 B.FT Bartłomiej Karaszewski 2023-05-05 2023-05-31 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 8224.34 0,00 nie brak NIE
27/2023 1 626,02 2 000,00 Obsługa konferansjerska podczas festiwalu tradycji PZ - sobota 2023-05-15 MANAGEMENT Daria Nowak-Dąbrowska 2023-05-20 2023-05-20 umowa o świadczenie usług Magdalena Soska 2000 0,00 nie brak NIE
OMNI056436826X3 2 040,00 2 509,20 Przyłączenie do Mobilnej Sieci Orange 2023-05-23 Orange Polska Spółka Akcyjna 2023-05-23 2025-05-22 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 104.55 0,00 nie dodatkowo opłata aktywacyjna jednorazowa 40 zł netto NIE
24/2023 15 000,00 18 450,00 darmowe przejażdżki dla uczestników Zabytkowym Powozem oraz pokaz zabytkowych pojazdów podczas FT PZ 2023-05-09 Usługi Transportowe Leszek Nowak 2023-05-20 2023-05-21 umowa o świadczenie usług Żaneta Guźniczak 18450 0,00 nie brak NIE
18/2023 269,60 331,61 Dzierżawa części działki 9/51 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw oraz części budynku gospodarczego 2023-04-27 Leszek Ufnal 2023-05-01 2024-04-30 umowa dzierżawy Izabela Kolańczyk 331.61 0,00 nie dodatkowo czynsz 80,90 zł miesięcznie za budynek gospodarczy NIE
17/2023 202,50 249,08 Dzierżawa części działki nr 9/51 o powierzchni 202,50 m2 2023-04-27 Katarzyna Grażyna Kostrzębską 2023-05-01 2024-04-30 umowa dzierżawy Izabela Kolańczyk 249.08 0,00 nie dodatkowo czynsz 80,90 zł miesięcznie za budynek gospodarczy NIE
26/2023 1 000,00 1 000,00 Obsługa konferansjerska podczas FT PZ - niedziela 2023-05-15 MANUFAKTURA360 Ryszard Tański 2023-05-21 2023-05-21 umowa o świadczenie usług Magdalena Soska 1000 0,00 nie brak NIE
13/2023 16 000,00 19 680,00 Merytoryczny nadzór nad zadaniami Ogrodu Przelewice 2023-04-24 Viburnum Łucja Swiłło 2023-05-01 2023-11-30 umowa o świadczenie usług Joanna Śliwińska 2460 0,00 nie za miesiąc maj ustalono stawkę 4000 zł netto plus Vat, pozostałe miesiące umowy - 2000 zł netto plus Vat NIE
23/2023 13 821,14 17 000,00 2023-05-12 Polskie Agencje Ochrony S.A. 2023-05-19 2023-05-21 umowa o świadczenie usług Żaneta Guźniczak 17000 0,00 nie brak NIE
12/2023/WN 200,00 246,00 Dzierżawa terenu celem prowadzenia działalności gastronomicznej 2023-04-24 LAWENDA Grzegorz Gliszczyński 2023-03-30 2023-05-07 umowa dzierżawy Izabela Kolańczyk 246 0,00 nie opłaty dodatkowe do umowy związane z użytkowaniem przedmiotu umowy NIE
21/2023/WN 200,00 246,00 Dzierżawa terenu celem prowadzenia działalności gastronomicznej 2023-05-08 LAWENDA Grzegorz Gliszczyński 2023-05-08 2023-05-14 umowa dzierżawy Izabela Kolańczyk 246 0,00 nie opłaty dodatkowe do umowy związane z użytkowaniem przedmiotu dzierżawy NIE
22/2023 7 154,47 8 800,00 Organizacja seminarium dla grupy działkowców 2023-05-09 Polski Związek Działkowców 2023-06-12 2023-06-12 umowa o świadczenie usług Agnieszka Wancerz 8800 0,00 nie brak NIE
Umowa o opiekę nad systemem informatycznym 0,00 0,00 Wsparcie techniczne w użytkowaniu, zabezpieczeniu i rozwoju SI 2023-03-13 FIXMEDIA Łukasz Roszatycki 2023-03-13 2023-08-31 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 0 0,00 nie ustalona stawka za 2 godziny miesięcznie: 300 zł netto plus koszty dojazdu 100,80 netto: powyżej limitu 2 godzin stawka za 1 godzinę - 100 zł netto. NIE
9/2023 57 258,00 70 427,34 Dostawa pojazdu elektrycznego pasażerskiego na potrzeby Ogrodów Przelewice 2023-04-05 FRELIN Sp. z o.o. 2023-04-05 2023-04-26 umowa do zamówienia publicznego Żaneta Guźniczak 70427.34 0,00 nie brak NIE
11/2023 99 500,00 122 358,00 Dostawa fabrycznie nowego pojazdu komunalnego spełniającego wszystkie wymagania określone w SWZ 2023-04-18 Bartłomiej Skowroński P.W. 2023-04-18 2023-07-17 umowa do zamówienia publicznego Joanna Śliwińska 122358 0,00 tak brak NIE
OMNI0522516774X1 760,00 922,50 Przyłączenie do mobilnej sieci 2023-04-18 Orange Polska Spółka Akcyjna 2023-04-18 2025-04-17 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 49.20 0,00 nie brak NIE
22/WSPR/M/SZCZECIN 0,00 0,00 Świadczenie usług zabezpieczenia medycznego podczas imprez 2023-04-20 Wojewódzka Stacja Pogotowia ratunkowego w Szczecinie 2023-05-01 2023-12-31 umowa o świadczenie usług Agnieszka Wancerz 0 0,00 nie W załączniku do umowy stawki za godzinę usługi: zespół wyjazdowy z lekarzem 600 zł/h NIE
14/KFS/2023 1 640,00 1 640,00 Sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników ze środków KFS 2023-05-11 Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach 2023-04-11 2023-11-30 umowa o finansowanie działania Małgorzata Piotrowska 1640 0,00 nie 80 % wartości szkolenia, 20% finansuje instytucja OP NIE
OSiR.2013.7.2023 612,00 752,76 Wynajem barierek ochronnych zaporowych 2023-04-27 Gmina Pyrzyce, Ośrodek Sportu i Rekreacji 2023-05-19 2023-05-22 umowa wynajmu sprzętu Małgorzata Piotrowska 752.76 0,00 nie brak NIE
16/2023 40 455,28 49 760,00 Obsługa techniczna Imprezy w zakresie wynajmu oświetlenia i nagłośnienia wraz z realizacją 2023-04-28 IMPRESARIAT KONCERTOWY Rafał Purzycki 2023-05-19 2023-05-21 umowa o świadczenie usług Żaneta Guźniczak 49760 0,00 nie brak NIE
15/2023 20 000,00 24 600,00 Realizacja występu Zespołu DR SWAG 2023-04-28 IMPRESARIAT KONCERTOAWY Rafał Purzycki 2023-05-20 2023-05-20 umowa o świadczenie usług Żaneta Guźniczak 24600 0,00 nie brak NIE
14/2023 37 600,00 46 248,00 Przygotowanie oraz wykonanie autorskiej realizacji dźwięku w ramach koncertu zespołu De Mono 2023-04-28 IMPRESARIAT KONCERTOWY Rafał Purzycki 2023-05-20 2023-05-20 umowa o świadczenie usług Żaneta Guźniczak 46248 0,00 nie brak NIE
Umowa nr 5/2023 35 000,00 43 050,00 Zarządzanie projektem "Prace konserwatorskie i restauratorskie w instytucji kultury 2023-03-19 Krystian Karwatowicz 2023-01-19 2023-12-31 umowa o świadczenie usług Izabela Kolańczyk 3075 0,00 nie brak NIE
Umowa nr 6/2023 10 000,00 12 300,00 Świadczenie usług dokumentacji fotograficznej 2023-01-31 Fotografia dla Biznesu Tomasz Kutelski 2023-01-31 2023-02-10 umowa o świadczenie usług Kamila Bednarska 12300 0,00 nie brak NIE
Umowa nr WEiS/II/W/23/23 3 000,00 3 000,00 Współfinansowanie Wydarzenia "Botaniczna Piątka w Przelewicach" 2023-02-01 Województwo Zachodniopomorskie 2023-02-01 2023-05-31 umowa o dofinansowanie wydarzenia Agnieszka Wancerz 3000 0,00 nie brak NIE
05/RF/2023/RODO 2 500,00 3 075,00 Usługa opieki z zakresu ochrony danych osobowych 2023-01-05 MW LIBRA z.o.o sk 2023-01-05 2023-12-31 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 3075 0,00 nie brak NIE
Umowa 4 800,00 5 904,00 Korzystanie z platformy e-zamawiający 2023-02-07 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 2023-02-26 2024-02-25 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 5904 0,00 nie brak NIE
Umowa 7/2022 20 000,00 20 000,00 Promocja marki Ogrodów Przelewice 2023-03-01 MANUFAKTURA360 Ryszard Tański 2023-03-01 2023-12-31 umowa o świadczenie usług Kamila Bednarska 2000 0,00 nie brak NIE
63896/2022/OD3/RR4 3 791,20 4 663,18 Przyłączenie instalacji w obiekcie - Spichlerz BIURA 2023-01-05 ENEA Operator Sp. z o.o. 2023-01-05 2023-05-04 umowa o świadczenie usług Artur Raczyński 4663.18 0,00 nie brak NIE
4/2023 30 000,00 36 900,00 Obsługa prawna instytucji 2023-01-05 Konsorcjum radcy prawnego Sebastiana Wojciechowskiego 2023-01-05 2023-12-31 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 36900 0,00 nie brak NIE
1/2023 110 294,04 135 661,67 Przeprowadzenie prezentacji i warsztatów 2023-01-05 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 2023-05-05 2028-01-31 umowa barterowa Joanna Śliwińska 135661.67 0,00 nie brak NIE
Umowa o świadczenie pomocy prawnej 78 000,00 95 940,00 Obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz nadzór nad realizacją 2022-12-30 JERZYKOWSKI I WSPÓLNICY Spółka Komandytowa 2023-01-01 2023-12-31 umowa o świadczenie usług Artur Raczyński 7995 0,00 nie brak NIE
44/2022/WA 0,00 0,00 Sprzedaż energii elektrycznej i usługi dystrybucji energii 2022-12-27 ENEA spółka akcyjna 2023-01-01 2023-12-31 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 0 0,00 nie cena jednostkowa netto przyjęta w umowie - 1537 zł/ MWh NIE
275/WRiR-IV/12/22 2 439,02 3 000,00 Finansowanie wydarzenia - partycypowanie w kosztach wydarzenia pn. "Jarmark Bożonarodzeniowy" 2022-12-09 Województwo Zachodniopomorskie 2023-01-09 2023-01-14 umowa o dofinansowanie wydarzenia Żaneta Guźniczak 3000 0,00 nie brak NIE
2/2023 24 000,00 29 520,00 Usługi informatyczne 2023-01-05 Usługi Informatyczne Maciej Konieczka 2023-01-05 2023-12-31 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 2460 0,00 nie brak NIE
43/2022 1 600,00 1 968,00 Merytoryczny nadzór nad zadaniami Ogrodu Przelewice 2022-11-02 Łucja Swiłło VIBURNUM 2022-11-02 2022-11-30 umowa o świadczenie usług Joanna Śliwińska 1968 0,00 nie brak NIE
01/2022 17 000,00 20 910,00 Przeprowadzenie sprawozdania finansowego 2022-10-24 Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska "BUR" Sp. z o.o. 2022-10-24 2024-05-15 umowa o świadczenie usług Ewa Patrzałek 20910 0,00 nie brak NIE
OMNI0452158392X1 720,00 885,60 Usługa telekomunikacyjna 2022-10-19 Orange Polska Spółka Akcyjna 2022-10-19 2024-10-18 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 36.90 0,00 nie abonament miesięczny 36,90 zł brutto przez okres 24 miesiące NIE
26588/2022/OD3/RR4 7 108,50 8 743,45 Przyłączenie do sieci obiektu Spichlerz 2022-10-13 ENEA Operator Sp. z o.o. 2022-10-13 2023-02-28 umowa o świadczenie usług Artur Raczyński 8743.45 0,00 nie brak NIE
25961/2022/OD3/RR4 6 222,58 7 653,77 Przyłączenie do sieci obiektu Pałac 2022-10-13 ENEA Operator Sp. z o.o. 2022-10-13 2023-02-28 umowa o świadczenie usług Artur Raczyński 7653.77 0,00 nie brak NIE
40/2022/WK 4 000,00 4 000,00 Wykonanie dzieła w postaci prezentacji obrzędu dożynkowego podczas Dożynek Wojewódzkich 2022-09-20 Pyrzycki Dom Kultury 2022-09-24 2022-09-24 umowa o świadczenie usług Przemysław Maciąg 4000 0,00 nie brak NIE
3722/2022/OD3/ZR4 3 791,20 4 663,18 Przyłączenie do sieci obiektu DWÓR 2022-05-05 ENEA Operator Sp. z o.o. 2022-05-05 2022-12-31 umowa o świadczenie usług Artur Raczyński 4663.18 0,00 nie brak NIE
10246/2022/OD3/ZR4 5 923,75 7 286,21 Przyłączenie instalacji w obiekcie Oranżeria 2022-05-04 ENEA Operator Sp. z o.o. 2022-05-04 2022-12-31 umowa o świadczenie usług Artur Raczyński 7286.21 0,00 nie termin realizacji - 4 miesiące od dnia uzyskania pozwoleń NIE
Umowa 4 000,00 4 920,00 Świadczenie pomocy prawnej ( na zastępstwo procesowe przed KIO) 2022-10-03 JERZYKOWSKI I WSPÓLNICY RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA 2022-10-03 2022-11-03 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 4920 0,00 nie umowa zawarta na czas określony - do rozstrzygnięcia NIE
Umowa 12 835,00 15 787,05 Ochrona imprezy pn. Dożynki Wojewódzkie 2022-09-21 Polskie Agencje Ochrony S.A. 2022-09-23 2022-09-25 umowa o świadczenie usług Żaneta Guźniczak 15787.05 0,00 nie brak NIE
39/2022/WN 600,00 600,00 Najem lokalu na działce 9/52 2022-09-20 Marian Świderski 2022-10-15 2023-09-30 umowa o świadczenie usług Artur Raczyński 600 0,00 nie Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z dniem 30.09.2023 r., koszt 600 zł brutto/ miesięcznie NIE
38/2022/WK 4 500,00 5 535,00 Najem namiotu z wyposażeniem oraz częścią terenu zielonego (plus media) 2022-09-15 Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 2022-09-17 2022-09-17 umowa o świadczenie usług Agnieszka Wancerz 5535 0,00 nie opłaty dodatkowe: 200 zł netto - gra terenowa, 200 netto - przewodnik NIE
37/2022/WA 10 764,23 13 240,00 Świadczenie usług gastronomicznych oraz sprzedaż piwa podczas imprezy plenerowej - Dożynki Wojewódzkie 2022 2022-09-14 2 Event Sp. z o.o. 2022-09-24 2022-09-25 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 13240 0,00 nie brak NIE
umowa licencyjna 81220236 1 386,00 1 704,78 Udzielenie niewyłącznej licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAiKS 2022-09-19 ZAiKS 2022-09-25 2022-09-25 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 1704.78 0,00 nie brak NIE
36/2022/WA 2 000,00 2 000,00 Obsługa konferansjerska podczas Dożynek Wojewódzkich w dniu 25.09.22 2022-09-12 MANAGEMENT Daria Nowak-Dąbrowska 2022-09-25 2022-09-25 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 2000 0,00 nie brak NIE
35/2022/WA 3 200,00 3 200,00 Obsługa konferansjerska podczas XIII Wojewódzkich Dniach Pszczelarza - 18.09.22 oraz Dożynkach Wojewódzkich w dniu 24.09.22 2022-09-13 MANUFAKTURA360 Ryszard Tański 2022-09-18 2022-09-24 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 3200 0,00 nie brak NIE
2/09/2022 40 650,41 50 000,00 Obsługa techniczna imprezy - Dożynki Wojewódzkie 2022-09-09 Impresariat Koncertowy Rafał Purzycki 2022-09-24 2022-09-25 umowa o świadczenie usług Żaneta Guźniczak 50000 0,00 nie brak NIE
1/09/2022 45 000,00 55 350,00 Występ autorski zespołu Poparzeni Kawą Trzy 2022-09-09 Impresariat Koncertowy Rafał Purzycki 2022-09-24 2022-09-24 umowa o świadczenie usług Żaneta Guźniczak 55350 0,00 nie brak NIE
OSiR.2013.66.2022 756,00 929,88 Wynajem barierek ochronnych zaporowych 2022-09-01 Gmina Pyrzyce/Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2022-09-23 2022-09-26 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 929.88 0,00 nie brak NIE
Umowa 6 000,00 7 380,00 Występ na imprezie pod nazwą "NOC BAJEK" 2022-08-17 Agencja Impresaryjna "DETE" Marcin Toboła Danuta Toboła 2022-09-03 2022-09-03 umowa o świadczenie usług Przemysław Maciąg 7380 0,00 nie brak NIE
umowa licencyjna 81220161 283,08 348,19 Udzielenie niewyłącznej licencji na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych i słowno-muzycznych z zakresu "małych praw" ze swojego repertuaru 2022-08-08 ZAiKS 2022-09-24 2022-09-24 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 348.19 0,00 nie brak NIE
umowa licencyjna 81220160 5 500,00 6 765,00 Udzielenie niewyłącznej licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAiKS 2022-08-08 ZAiKS 2022-09-24 2022-09-24 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 6765 0,00 nie brak NIE
umowa zlecenie 2 980,00 3 665,40 Pakiet mediów emisja spotów, produkcja spotu reklamowego 2022-08-02 TIME SPÓŁKA AKCYJNA 2022-08-02 2022-09-02 umowa o świadczenie usług Kamila Bednarska 3665.40 0,00 nie brak NIE
umowa zlecenie 2 980,00 3 665,40 Pakiet mediów - emisja spotów , produkcja spotu reklamowego 2022-05-25 TIME SPÓŁKA AKCYJNA 2022-05-25 2022-06-17 umowa o świadczenie usług Żaneta Guźniczak 3665.40 0,00 nie brak NIE
zlecenie 1 750,00 2 152,50 Zabezpieczenie imprezy plenerowej na terenie Ogrodów Przelewice 2022-08-02 FORT Grzegorz Szczepański 2022-09-03 2022-09-04 zlecenie Żaneta Guźniczak 2152.50 0,00 nie brak NIE
23/WRiR-IV/08/22 4 390,24 5 400,00 Najem namiotów, wyposażenia oraz usługa gastronomiczna - Nasze kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów 2022-08-05 Województwo Zachodniopomorskie 2022-08-26 2022-08-27 umowa o świadczenie usług Przemysław Maciąg 5400 0,00 nie brak NIE
34/2022/WA 1 000,00 1 230,00 Dzierżawa pomieszczeń celem prowadzenia działalności gospodarczej 2022-08-04 Jakub Wołczyk 2022-08-04 2024-02-29 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 1230 0,00 nie Kwota wpisana jest kwotą za 1 miesiąc umowy NIE
33/2022/WN 104 878,00 129 000,00 Wykonanie robót budowlanych pn "Ułożenie ścieżek w ogrodzie zimozielonym z piaskowca" 2022-08-03 Leśny Ogród Spółka z o.o. 2022-08-08 2022-09-30 umowa o świadczenie usług Joanna Śliwińska 129000 0,00 nie brak NIE
32/2022/WA 4 000,00 4 860,00 Usługa organizacji określonych elementów wydarzenia pn "Noc Bajek i Grozy 2" 2022-08-01 M i C Marcin Cichocki 2022-08-01 2022-09-04 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 4860 0,00 nie brak NIE
41/2022/WN 46 000 000,00 56 580 000,00 "Roboty budowlane - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą" 2022-10-18 Expert Sp. z o.o. 2022-10-18 2023-10-17 umowa o roboty budowlane Artur Raczyński 56580000 0,00 nie brak NIE
29/2022/WN Sprzedaż i i dostawa paliw płynnych 2022-07-27 PGF Zachód Spółka Komandytowa 2022-07-27 2024-07-31 umowa na czas określony Robert Zdobylak wg rozliczenia 0,00 nie cena hurtowa oleju napędowego Ekodiesel publikowanej na stronie PKN Orlen z dnia dostawy plus ).)9 grosza za 1litr NIE
Umowa 6/2022 4 000,00 4 920,00 Udostępnienie powierzchni wystawienniczej 2022-05-09 Stowarzyszenie 2022-05-14 2022-05-14 umowa Przemysław Maciąg 4920 0,00 nie brak NIE
22/2022/OD 60 000,00 60 000,00 opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania części ogrodu 2022-05-26 Polskie Towarzystwo Dendrologiczne 2022-05-25 2022-12-14 umowa o świadczenie usług Joanna Śliwińska 60000 0,00 nie 20 % wynagrodzenia po zaakceptowaniu prawidłowo wykonanych założeń koncepcyjnych, 80% wynagrodzenia po odbiorze Przedmiotu umowy. NIE
11/2022 2 642,28 3 250,00 Udostępnienie sali wykładowej, zwiedzanie i obiad 2022-06-13 Stowarzyszenie WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju 2022-06-20 2022-06-20 umowa o świadczenie usług Przemysław Maciąg 3250 0,00 nie brak NIE
1/W/02/2022 10 637,10 10 637,10 Prezentacja spektaklu "Trzy bajki o smoku" 2022-06-06 Teatr Lalek Pleciuga 2022-06-18 2022-06-18 umowa o świadczenie usług Przemysław Maciąg 10637.10 0,00 nie brak NIE
27/2022/WK 11 270,00 11 270,00 Wykonanie przedstawienia 2022-06-17 "Światłogień" Piotr Waliszewski 2022-06-18 2022-06-18 umowa o świadczenie usług Przemysław Maciąg 11270 0,00 nie brak NIE
25/2022/WN 1 500,00 1 500,00 Najem budynku 2022-06-01 Marian Świderski 2022-06-01 2023-12-31 umowa o świadczenie usług Artur Raczyński 1500 0,00 nie brak NIE
26/2022/WK 4 500,00 5 535,00 Najem namiotu z częścią terenu zielonego 2022-06-06 LEMONLAMA Tomasz Pąsik 2022-06-11 2022-06-11 umowa o świadczenie usług Agnieszka Wancerz 5535 0,00 nie brak NIE
23/2022/WA 0,00 0,00 Usługa ochrony fizycznej obiektów Ogrodów Przelewice 2022-06-01 CODAR SECURITY Sp. z o.o. 2022-06-01 2022-07-31 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 0 0,00 nie w umowie stawka za 1 roboczogodzinę = 19,58 zł netto (24,08 zł brutto) NIE
81220043 450,00 553,50 Publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych 2022-05-19 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 2022-05-19 2022-05-19 umowa o świadczenie usług Magdalena Soska 553.5 0,00 nie brak NIE
21/2022/WA 7 500,00 9 225,00 Najem ekranu diodowego na Festiwal Tradycji Pomorza zachodniego 2022-05-12 2 Event Sp. z o.o. 2022-06-13 2022-05-15 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 9225 0,00 nie brak NIE
20/2022/WK 3 240,00 3 240,00 Usługa opieki zdrowotnej w zakresie zabezpieczenia medycznego imprezy 2022-05-12 VIP MED Rafał Kościołowicz 2022-05-14 2022-05-15 umowa o świadczenie usług Agnieszka Wancerz 3240 0,00 nie brak NIE
14/2022/WA 3 700,00 3 700,00 Obsługa konferansjerska podczas Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego oraz prowadzenie dyskoteki 2022-04-26 MANUFAKTURA360 Ryszard Tański 2022-05-14 2022-05-15 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 3700 0,00 nie brak NIE
18/2022/WK 24 000,00 29 520,00 Obsługa techniczna koncertów w dniach 14-15 maja 2022 rok podczas Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego 2022-05-10 SCENA SYSTEM 2022-05-13 2022-05-15 umowa o świadczenie usług Żaneta Guźniczak 29520 0,00 nie brak NIE
15/2022/WK 180 000,00 221 400,00 Dostawa na teren siedziby sceny plenerowej i przeszkolenie personelu z montażu, obsługi i demontażu sceny plenerowej 2022-04-27 ALSPAW GROUP Sp z o.o. Sp.k. 2022-04-27 2022-05-12 umowa o świadczenie usług Żaneta Guźniczak 221400 0,00 nie brak NIE
19/2022/WA 7 200,00 8 856,00 Usługa plenerowa audio-video podczas Festiwalu tradycji Pomorza Zachodniego w dniach 14-15 maja 2022 r. 2022-05-11 VIGOR s.c. Piotr Ćwikliński Leila Ćwiklińska 2022-05-14 2022-05-22 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 8856 0,00 nie brak NIE
OSiR.2013.24.2022 540,00 664,20 Wynajem barierek ochronnych zaporowych 2022-05-11 Gmina Pyrzyce/Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2022-05-13 2022-05-16 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 664.20 0,00 nie brak NIE
81220039 4 000,00 4 920,00 Publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 2022-05-10 ZAiKS 2022-05-14 2022-05-14 umowa licencyjna Małgorzata Piotrowska 4920 0,00 nie brak NIE
81220040 283,08 348,19 Korzystanie z utworów "do tańca" podczas imprezy tanecznej Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 2022-05-10 ZAiKS 2022-05-14 2022-05-14 umowa licencyjna Małgorzata Piotrowska 348.19 0,00 nie brak NIE
13/2022/WK 10 000,00 10 000,00 Finansowe wsparcie działalności i wydarzeń prowadzonych przez Centrum 2022-04-20 AGRIPLON Sp. z o.o. 2022-04-20 2022-12-31 umowa o świadczenie usług Przemysław Maciąg 10000 0,00 nie brak NIE
11/2022/OD 3 300,00 3 300,00 Przeprowadzenie prezentacji i warsztatów podczas "Otwarcia nowego sezonu Ogrodów Przelewice" 2022-04-01 Jacek Pałasiewicz "Ministerstwo motyli" 2022-04-01 2022-04-10 umowa o świadczenie usług Joanna Śliwińska 3300 0,00 nie brak NIE
10/2022/OD 2 500,00 2 500,00 Przeprowadzenie prezentacji i warsztatów podczas "Otwarcia nowego sezonu ogrodów Przelewice" 2022-04-01 Fundacja EGALISMO 2022-04-01 2022-04-10 umowa o świadczenie usług Joanna Śliwińska 2500 0,00 nie brak NIE
12/2022/WN 495 000,00 608 850,00 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim 2022-04-04 EURO INVEST Sp. z o.o. 2022-04-04 2024-02-29 umowa o świadczenie usług Artur Raczyński 608850.00 0,00 tak brak NIE
Umowa 4 000,00 4 920,00 Umowa o świadczenie pomocy prawnej (na zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą) 2022-03-24 JERZYKOWSKI I WSPÓLNICY RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA 2022-03-24 2022-06-30 umowa o świadczenie usług Artur Raczyński 4920 0,00 nie Zobowiązanie nie jest określone w czasie, termin zakończenia umowy jest związany z rozstrzygnieciem sprawy w KIO NIE
8/2022/WK 20 000,00 20 000,00 Promocja marki Ogrody Przelewice 2022-03-01 MANUFAKTURA360 Ryszard Tański 2022-03-01 2022-12-31 umowa o świadczenie usług Kamila Bednarska 2000 0,00 nie brak NIE
7/2022/WA 0,00 0,00 Ochrona fizyczna obiektów Centrum 2022-02-28 CODAR SECURITY Sp. z o.o. 2022-03-01 2022-05-31 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 0 0,00 nie w umowie stawka za 1 roboczogodzinę = 19,58 zł netto (24,08 zł brutto) NIE
5/2022/WK 5 500,00 5 500,00 Wykonanie spektaklu "Bajki z rękawa. Królowa Śniegu" 2022-02-10 Teatr Lalek Pleciuga 2022-02-12 2022-02-12 umowa o świadczenie usług Żaneta Guźniczak 5500 0,00 nie brak NIE
zlecenie 1 500,00 1 845,00 Zabezpieczenie imprezy plenerowej w dniu 12.02.2022 2022-02-01 FORT Grzegorz Szczepański 2022-02-12 2022-02-12 umowa o świadczenie usług Kamila Bednarska 1845 0,00 nie brak NIE
2/2022/WA 11 682,00 11 682,00 Przygotowanie i dostawa posiłków regeneracyjnych dla pracowników 2022-01-04 Spółdzielnia Socjalna 2022-01-10 2022-03-31 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 3894 0,00 nie brak NIE
1/2022/WA 19 200,00 23 616,00 Świadczenie usług informatycznych 2022-01-03 Usługi Informatyczne Maciej Konieczka 2022-01-03 2022-12-31 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 1968 0,00 nie brak NIE
Aneks do umowy z dnia 24.03.2021 49 200,00 60 516,00 Korzystanie z platformy e-zamawiający 2022-03-01 Otwarty rynek Elektroniczny S.A. 2022-03-25 2023-03-24 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 5043 0,00 nie brak NIE
9/2022/OD 12 800,00 15 744,00 Merytoryczny nadzór nad zadaniami Ogrodu Przelewice 2022-03-01 Łucja Swiłło VIBURNUM 2022-03-01 2022-10-31 umowa o świadczenie usług Joanna Śliwińska 1968 0,00 nie brak NIE
11/RF/2022/RODO 2 500,00 3 075,00 Usługa opieki z zakresu ochrony danych osobowych 2022-02-01 MW LIBRA z.o.o sk 2022-02-01 2022-12-31 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 3075 0,00 nie brak NIE
3/2022/WA 19 800,00 24 354,00 Stała obsługa prawna 2022-01-27 Konsorcjum radcy prawnego Sebastiana Wojciechowkiego 2022-02-01 2022-12-31 umowa o świadczenie usług Małgorzata Piotrowska 2214 0,00 nie brak NIE
umowa zlecenie 2 980,00 3 665,40 Emisja spotów Radiowych oraz produkcja spotu reklamowego 2022-01-19 TIME SPÓŁKA AKCYJNA 2022-01-19 2022-02-11 umowa o świadczenie usług Kamila Bednarska 3665.40 0,00 nie brak NIE